Swivel Castor (Bộ 4 cái) - Crusader CCE605

Swivel Castor (Bộ 4 cái) - Crusader CCE605

  • $39.00
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


CRUSADER Castor Set
Bánh xe phù hợp với các mô hình bên dưới:
CCE605
Bán theo bộ 4 x Castors.
2 x KHÓA, 2 x KHÔNG KHÓA
Language
English
Open drop down