JKD - Tụ khởi động 80uf

  • $65.00
  • Tiết kiệm$15
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


  • JKD - Tụ điện khởi động, 80 uf / - 10uff
  • Tên: Tụ khởi động JKD
    Thay thế trực tiếp cho tụ khởi động Danfoss / Secop. Sẽ phù hợp với các thiết bị thẳng đứng CCE1130 / 1630 với máy nén KONOR / SECOP
     
    Bao gồm khung gắn kết giao phối
Language
English
Open drop down