Động cơ quạt - CCE605

Động cơ quạt - CCE605

  • $22.50
  • Tiết kiệm$22.50
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


Tên: Máy ngưng tụ CRUSADER / Động cơ quạt bay hơi
Động cơ quạt phù hợp với các mô hình dưới đây:
CCE605 / CCE1130 / CCE1630
Động cơ quạt này giống với Thiết bị bay hơi & amp; Bình ngưng trên các mô hình được liệt kê ở trên. Lưỡi quạt được bán riêng
( hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down