Thiết bị bay hơi Coil Royal-Kincool Conquest MPW đặt dưới gầm

Thiết bị bay hơi Coil Royal-Kincool Conquest MPW đặt dưới gầm

  • $165.00
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


 

Thiết bị bay hơi Coil Royal-Kincool Conquest MPW đặt dưới gầm

 

 

Tên: Cuộn dây bay hơi
P / N MPWUBevap-1
Cuộn dây bay hơi phù hợp với mô hình bên dưới thanh:
Hầu hết các dòng Royal-Kincool MPW 6-7
Royal-Kincool MPW Pizza Bar 10-20-30 series
( hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down