Tủ lạnh Coil CR1225T Conquest Tủ lạnh

Tủ lạnh Coil CR1225T Conquest Tủ lạnh

  • $365.00
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


 

CR1225T www.ccesales.com 

 

 

Tên: Cuộn dây bay hơi
Cuộn dây bay hơi phù hợp với mô hình dưới đây:
CR1225T - Tủ lạnh kín
( hình ảnh chỉ là hướng dẫn, kích thước và hình dạng thực tế có thể thay đổi)
Language
English
Open drop down