Bộ điều khiển RK626a Royal Kincool LPW Upright Freezer

Bộ điều khiển RK626a Royal Kincool LPW Upright Freezer

 • $315.00
 • Tiết kiệm$80
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


 • Bộ điều khiển RK-626a Tủ đông đứng LPW
 • Tên: Bộ điều khiển tủ đông RK-626a
  Màn hình phía trước, PCB chính và tất cả các đầu dò
  Phù hợp với: Tủ đông kín L-PW8U
   
  Hoàn thành với tất cả các thành phần trong hình.
Language
English
Open drop down