Bộ điều khiển RK626a Royal Kincool LPW Underbar Freezer

Bộ điều khiển RK626a Royal Kincool LPW Underbar Freezer

 • $290.00
 • Tiết kiệm$80
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.


 • Bộ điều khiển RK-626a Tủ đông dưới thanh LPW
 • Tên: Bộ điều khiển tủ đông RK-626a
  Màn hình phía trước, PCB chính và tất cả các đầu dò
  Phù hợp với: Tủ đông dưới thanh L-PW
   
  Hoàn thành với tất cả các thành phần trong hình.
Language
English
Open drop down