คลิปหนีบชั้นวาง (RAINBOW) Early CONQUEST UPRIGHTS ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง (4แพ็ค)

  • $9.00
  • บันทึก$2
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน


  • ชั้นวางรองรับ Rainbow Early Conquest ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง , (4) แพ็ค


  • ชั้นวางพลาสติกสีขาว รองรับ ALL Pre 2015 CONQUEST
    ตู้เย็นตั้งตรงและตู้แช่แข็ง คลิป x 4 ต่อแพ็ค


    ให้เหมาะกับ:ตู้เย็นแนวตั้ง/ตู้แช่แข็ง รุ่น
Language
English
Open drop down