คลิปชั้นวางอลูมิเนียม CRUSADER ตู้เย็นขนาดเล็ก (4 แพ็ค)

คลิปชั้นวางอลูมิเนียม CRUSADER ตู้เย็นขนาดเล็ก (4 แพ็ค)

 • $9.00
 • บันทึก$2
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน


 • คลิปชั้นวาง CRUSADER ตู้เย็น - ขนาดเล็ก 4 ชิ้นต่อแพ็คk.


 • ชื่อ: คลิปรองรับชั้นวางของอะลูมิเนียมแต่ละอัน
  ความสูงมม. 266 
  กว้างมม. 8 8
  ความลึกมม. 2020
  เพื่อให้เหมาะกับ: ตู้เย็นตรง CCE605 / CCE1130 / CCE1630
   * หมายเหตุ: คลิปชั้นวางเหล่านี้ใช้ในตู้เย็นด้านบนหลังเดือนกรกฎาคม 2017
Language
English
Open drop down